South stream - Južni tok

VIDEO PREZENTACIJA

GEOURB Group je snimio kompletnu topografsku podlogu za projektovanje za trasu "Južni tok" kroz Srbiju u dužini 416km, kao i odvajanje za Hravtsku u dužini od 50km i za BiH (Republika Srpska) 104km. Širina pojasa snimanja je 200m.

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description

Image description